Tel: +40 752 822 373
De 1 iunie, transformă învățarea în joacă!
Poți profita de reduceri încă:
00
zile
:
00
ore
:
00
minute
:
00
secunde

Lectia 33 – Competiții pentru elevi: o prezentare în limba germană

În această lecție:

Salut, sunt Diana de la Didacto.

Astăzi vă prezint unele competiții pentru elevi, în limba germană și nu numai.
Heute stelle ich euch einige Wettbewerbe für Schüler vor, auf Deutsch und nicht nur.

1. German way – concurs de limba germana
1. German way – Deutschsprachiger Wettbewerb

Concursul se adresează copiilor și elevilor cu vârste cuprinse între 5-12 ani care învață limba germană. 
Der Wettbewerb richtet sich an Kinder und Schüler im Alter von 5-12 Jahren, die Deutsch lernen.

German Way este un un concurs creat de profesori cu experiență pentru copiii cu vârste între 5 și 12 ani și profesorii de limba germană din România.
German Way ist ein Wettbewerb, der von erfahrenen Lehrern für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren und Deutschlehrer in Rumänien ins Leben gerufen wurde.

Dezvoltat pe niveluri de dificultate diferite, German Way presupune două reviste – cea cu subiecte pentru candidați și cea pentru profesori.
In unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden entwickelt, umfasst German Way zwei Zeitschriften – eine mit Themen für Kandidaten und eine für Lehrer.

German Way oferă 4 niveluri de concurs, începând de la clasa 0 și grădiniță până la clasa a IV-a și a V-a.
German Way bietet 4 Wettbewerbsstufen an, von der Vorschulklasse und dem Kindergarten bis zur 4. und 5. Klasse.

2. eFizica

Competiția lunară eFizică! permite participanților să își cunoască posibilitățile, să își depășească limitele și să își pregătească participările la eventualele competiții internaționale.
Der monatliche Wettbewerb eFizica! ermöglicht den Teilnehmern, ihre Möglichkeiten zu kennen, ihre Grenzen zu überschreiten und ihre Teilnahme an möglichen internationalen Wettbewerben vorzubereiten.

Ca și concursurile internaționale, competiția este concepută pentru elevii din orice clasă de liceu. Sunt acceptați elevi din întreaga țară.
Wie internationale Wettbewerbe, richtet sich der Wettbewerb an Schüler aller Oberstufenklassen. Schüler aus dem ganzen Land können teilnehmen.

3. Bebras – concurs de informatică și gândire computațională
3. Bebras – Wettbewerb für Informatik und rechnerisches Denken

Bebras este un concurs internațional ce își propune să introducă elevii de toate vârstele în domeniul gândirii algoritmice și computaționale. 
Bebras ist ein internationaler Wettbewerb, der Schüler jeden Alters in das Gebiet des algorithmischen und computergestützten Denkens einführen soll.

Întrebările din cadrul competiției sunt axate pe gândirea logică și computațională. Concurenții nu trebuie să dețină cunoștințe de informatică sau programare pentru a rezolva cerințele, însă trebuie sa demonstreze o gândire structurată, bazată pe utilizarea conceptelor algoritmice și logice.
Die Fragen des Wettbewerbs konzentrieren sich auf logisches und rechnerisches Denken. Die Wettbewerber müssen keine Computer- oder Programmierkenntnisse haben, um die Anforderungen zu lösen, aber sie müssen ein strukturiertes Denken zeigen, das auf der Verwendung von algorithmischen und logischen Konzepten basiert.

Prima competiție Bebras a fost organizată în Lituania, în 2004. Aceasta competiție s-a bucurat rapid de succes în întreaga lume, în 2019 organizându-se în peste 54 de țări, cu aproape 3 milioane de elevi participanți.
Der erste Bebras-Wettbewerb wurde 2004 in Litauen organisiert. Dieser Wettbewerb war schnell weltweit erfolgreich und wurde 2019 in über 54 Ländern mit fast 3 Millionen teilnehmenden Schülern organisiert.

4. Koala – concurs de limba engleză
4. Koala – englischsprachiger Wettbewerb

Concursul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, care învață limba engleză ca limbă străină. 
Der Wettbewerb richtet sich an Schüler zwischen 6 und 18 Jahren, die Englisch als Fremdsprache lernen.

Concursul este împărțit pe diferite niveluri, începând de la A1 până la C1. Concursul are trei faze, începând de la faza pe oraș până la finală, care este găzduită anual în Capitala Europeană a Tineretului.
Der Wettbewerb ist in verschiedene Niveaus unterteilt, von A1 bis C1. Der Wettbewerb hat drei Phasen, von der Stadtphase bis zum Finale, das jährlich in der Europäischen Jugendhauptstadt ausgetragen wird.

Finala reunește câștigătorii locului 1 ai fiecărui nivel din fiecare țară. Asta include participanții cu vârsta mai mare de 13 ani, însoțiți de profesorii de limba engleză.
Das Finale bringt die Erstplatzierten jedes Levels in jedem Land zusammen. Dazu gehören Teilnehmer ab 13 Jahren in Begleitung von Englischlehrern.

5. Concurs de fotografie
5. Fotografie-Wettbewerb

Concursul de fotografie organizat anual de către Salonul Național de Fotografie „Fotogeografica” se adresează elevilor, studenților, dar și publicului larg, fără limită de vârstă. 
Der jährlich vom Nationalen Fotosalon „Fotogeografica” veranstaltete Fotowettbewerb richtet sich an Schüler, Studenten, aber auch an die breite Öffentlichkeit ohne Altersbegrenzung.

Concursul a ajuns la cea de-a 24-a ediție și include în fiecare an 3 categorii de fotografii care vor fi premiate.
Der Wettbewerb hat seine 24. Ausgabe erreicht und umfasst jedes Jahr 3 Fotokategorien, die prämiert werden.

Vă urez distracție plăcută la competiții! Ne vedem la următoarea lecție de limba germană. Tschüss! 

Descoperă mai multe lecții video interesante aici!

cele mai noi cursuri in mediul online

Cursuri de germană
pentru copii

Cursuri, ateliere și tabere pentru copii, de limba germană și nu numai.

Deschide conversația
Suntem aici!😊 Cu ce te putem ajuta?
Salut 👋
Cu ce te putem ajuta?